BEWi Synbra Group

Grondstof voor Grondstof
Synprodo beschikt al geruime tijd over een vooruitstrevend inzamelings- en recyclingsysteem, waarbinnen de gebruikte airpop® producten tot nieuwe airpop® en PS grondstoffen worden verwerkt. In tegenstelling tot vele andere materialen is airpop® 100% te recyclen. Het gehele proces van recyclen voert Synprodo binnenshuis uit, waarmee de keten geheel rond is. Van grondstofproductie tot het hergebruik.

airpop®, uitstekend recyclebaar
airpop® is tot 5x toe mechanisch te recyclen, te smelten en te granuleren tot de basisgrondstof PS. Bovendien kan airpop® ook thermisch gerecycled worden in afvalverbrandingsinstallaties.

Synprodo grootste airpop® recycler in de Benelux
Synprodo hergebruikt omvangrijke hoeveelheden airpop® in haar producten, zoals onder andere tuinbouwtrays (onder de naam Syntray). Hierdoor worden kostbare grondstoffen en energie bespaard, de afvalstroom beperkt en het milieu extra ontlast.

Maar niet alleen bij de productie van de eindproducten wordt airpop® hergebruikt. Ook onze airpop®-grondstofleverancier, het zusterbedrijf Synbra Technology, heeft een eigen recyclingproces voor airpop® ontwikkeld. In dit artikel leest u meer hierover.

Veilige energieterugwinning
Bij thermische recycling in afvalverbrandingsinstallaties ontleedt airpop® zich voornamelijk in CO2 en water. De in minimale hoeveelheden vrijkomende stoffen zijn minder schadelijk dan rookgassen van natuurlijke materialen zoals hout, wol en kurk. Er worden geen dioxines of furanen gevormd. De vrijkomende energie bespaart bovendien fossiele brandstoffen.

Noot: Recycling van airpop® gebeurt dagelijks en op grote schaal. Daarbij steekt airpop® zeer positief af tegen andere verpakkings- en isolatiematerialen. Vele van deze materialen zijn theoretisch wel recyclebaar, maar vaak tegen zeer hoge kosten. Dit maakt recycling daarvan in de praktijk minder interessant.