FAQ's

EPS

 1. Ontstaan er op Airpop® schimmels?

  Nee, Airpop® heeft geen “open structuur” waardoor Airpop® o.a. gebruikt wordt in de voedingsindustrie voor de verpakking van vlees, vis, fruit, groente etc. Bij andere materialen met een open structuur is de kans op schimmelvorming aanwezig. Dit probeert men daarom vaak te pareren met behulp van chemische middelen.

 2. Komen er bij de productie en verwerking van Airpop® gevaarlijke stoffen vrij?

  Bij de productie worden polystyreenparels met waterdamp geëxpandeerd tot Airpop® bolletjes. Als blaasmiddel wordt het ook in de natuur voorkomende verzadigde koolwaterstof pentaan gebruikt. Pentaan is NIET toxisch en levert GEEN bijdrage aan de afbraak van de ozonlaag. Ook bij de verwerking van Airpop®, dat voor 98% uit lucht bestaat, komen geen gevaarlijke stoffen vrij. Er zijn dan ook geen veiligheidsmiddelen zoals maskers, brillen en handschoenen nodig.

 3. Komen er bij het verbranden van Airpop® giftige gassen vrij?

  Bij alle stoffen die verbranden komen er gassen vrij. Omdat Airpop® nagenoeg alleen uit koolstof en waterstof bestaat zijn de verbrandingsgassen zelfs schoner dan die bij de verbranding van eenzelfde hoeveelheid hout.

 4. Een veroorzaker van schimmels is vocht. Kan Airpop® water opnemen?

  Door de gesloten cellen van Airpop® is de wateropname minimaal, waardoor Airpop® geen potentiële bron voor schimmels en bacteriën wordt. Andere isolatiematerialen hebben vaak een open structuur en daarom kan de kans op vochtopname hoger zijn. Door deze open structuur kunnen isolatie-eigenschappen gedecimeerd worden en is een aantasting door vocht en schimmelinwerking mogelijk

 5. Bevat Airpop® (H)CFK’s?

  Nee, Airpop® bevat geen (H)CFK’s en heeft deze ook in het verleden nooit bevat.

 6. Is pentaan schadelijk voor het milieu?

  Pentaan is een in de natuur voorkomende koolwaterstof. Het is NIET toxisch en levert GEEN bijdrage aan de afbraak van de ozonlaag. De emissie in het productieproces wordt via afzuiginstallaties opgevangen en verbrand in een ketel met energieterugwinning. Het gevolg: minder gebruik van fossiele brandstoffen en reductie van CO2-emissie.

 7. Kan Airpop® veilig gestort worden?

  Zowel productieresten alsook Airpop® wat retour komt van afnemers worden door Synprodo hergebruikt. Dit betekent een verdere milieuontlasting door besparing van grondstoffen en voorkoming van afval. Mocht Airpop® toch gestort worden dan heeft dit geen enkel negatief effect op het milieu. Airpop® is niet geclassificeerd als een gevaarlijk afvalstof.

 8. Wordt bij de productie van Airpop® chloor gebruikt?

  Bij kunststoffen zoals PVC wordt chloor toegepast. Bij de meeste andere kunststoffen is dit niet het geval en zeker niet bij Airpop®.

 9. Is de productie van Airpop® schadelijk voor het milieu?

  Airpop® bestaat voor 98% uit lucht en komt tot stand met een minimale inzet van grondstoffen. De bij het productieproces gebruikte componenten zijn allen milieuverantwoord. Bij de productie van Airpop® worden en werden er ook in het verleden GEEN (H)CFK’s gebruikt en is er sprake van een lage productie- energie.

 10. Houdt Airpop® zijn isolerende werking na verloop van jaren?

  Tijd heeft geen effect op het isolerend vermogen van Airpop®. Er is geen sprake van uittredende stoffen waardoor de isolatiewaarden beïnvloed worden.

 11. Neemt Airpop® water op (met consequenties voor isolerend vermogen)?

  De wateropname van Airpop® is vrijwel nihil. Zelfs bij onderdompeling in water is de vochtopname, afhankelijk van type, slechts maximaal 5% volume. En zelfs in dit geval behoudt Airpop® vrijwel hetzelfde hoge isolerend vermogen.

I have not found an answer to my question Ask a question
Ik heb geen antwoord kunnen vinden op mijn vraag: Stel een vraag
Ich habe keine Antwort auf meine Frage gefunden: Stellen Sie eine Frage

Environment

 1. Komen er bij de productie en verwerking van Airpop® gevaarlijke stoffen vrij?

  Bij de productie worden polystyreenparels met waterdamp geëxpandeerd tot Airpop® bolletjes. Als blaasmiddel wordt het ook in de natuur voorkomende verzadigde koolwaterstof pentaan gebruikt. Pentaan is NIET toxisch en levert GEEN bijdrage aan de afbraak van de ozonlaag. Ook bij de verwerking van Airpop®, dat voor 98% uit lucht bestaat, komen geen gevaarlijke stoffen vrij. Er zijn dan ook geen veiligheidsmiddelen zoals maskers, brillen en handschoenen nodig.

 2. Komen er bij het verbranden van Airpop® giftige gassen vrij?

  Bij alle stoffen die verbranden komen er gassen vrij. Omdat Airpop® nagenoeg alleen uit koolstof en waterstof bestaat zijn de verbrandingsgassen zelfs schoner dan die bij de verbranding van eenzelfde hoeveelheid hout.

 3. Bevat Airpop® (H)CFK’s?

  Nee, Airpop® bevat geen (H)CFK’s en heeft deze ook in het verleden nooit bevat.

 4. Is pentaan schadelijk voor het milieu?

  Pentaan is een in de natuur voorkomende koolwaterstof. Het is NIET toxisch en levert GEEN bijdrage aan de afbraak van de ozonlaag. De emissie in het productieproces wordt via afzuiginstallaties opgevangen en verbrand in een ketel met energieterugwinning. Het gevolg: minder gebruik van fossiele brandstoffen en reductie van CO2-emissie.

 5. Kan Airpop® veilig gestort worden?

  Zowel productieresten alsook Airpop® wat retour komt van afnemers worden door Synprodo hergebruikt. Dit betekent een verdere milieuontlasting door besparing van grondstoffen en voorkoming van afval. Mocht Airpop® toch gestort worden dan heeft dit geen enkel negatief effect op het milieu. Airpop® is niet geclassificeerd als een gevaarlijk afvalstof.

 6. Wordt bij de productie van Airpop® chloor gebruikt?

  Bij kunststoffen zoals PVC wordt chloor toegepast. Bij de meeste andere kunststoffen is dit niet het geval en zeker niet bij Airpop®.

 7. Is de productie van Airpop® schadelijk voor het milieu?

  Airpop® bestaat voor 98% uit lucht en komt tot stand met een minimale inzet van grondstoffen. De bij het productieproces gebruikte componenten zijn allen milieuverantwoord. Bij de productie van Airpop® worden en werden er ook in het verleden GEEN (H)CFK’s gebruikt en is er sprake van een lage productie- energie.

I have not found an answer to my question Ask a question
Ik heb geen antwoord kunnen vinden op mijn vraag: Stel een vraag
Ich habe keine Antwort auf meine Frage gefunden: Stellen Sie eine Frage