BEWi Synbra Group

Onder de naam SynTray® haalt Synprodo vanaf 1 januari 2011 de geleverde airpop®-tuinbouwtrays in eigen regie retour. Dit betekent dat Synprodo vanaf die datum niet langer meer deel uitmaakt van de vereniging ‘airpop® (EPS) Gardentrays International’.

Afhaalvoorwaarden SynTray®:

De airpop® trays dienen zoveel mogelijk schoon en in ieder geval uitgeklopt te zijn.
Aanlevering dient te geschieden op pallets van maximaal 2,8 meter hoogte en minimaal 20m3.
De gebroken airpop® eenheden dienen aangeleverd te worden in daarvoor bestemde transparante plastic zakkken. De trays dienen vrij te zijn van etiketten (barcodes) en / of plastic naamstickertjes en vrij van chemische stoffen e.d. Er dienen geen achtergebleven potten of ander hard materiaal in de stapel aanwezig te zijn. Wij verwachen dat er hulp geboden wordt bij het laden van de pallets. Bij het niet voldoen aan deze voorwaarden is SynTray® gerechtigd om het airpop®-fust te weigeren, dan wel op uw kosten terug te sturen of op uw kosten op andere wijze af te voeren. Eventuele schade, veroorzaakt door het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de klant.

Meldingen voor het retour halen van airpop®-tuinbouwtrays kunt u doorgegeven via syntray@synprodo.nl