Operation clean sweep = verantwoordelijkheid nemen 

Deelname aan Operation Clean Sweep is voor Synprodo en de overige leden van Stybenex, de EPS-koepelorganisatie, vanzelfsprekend. Het voorkomen en verminderen van (zwerf)afval pakken de Stybenex-leden structureel aan met aantoonbare en doeltreffende maatregelen.

De leden willen voorkomen dat verlies optreedt van pellets (grondstoffen), beats (geëxpandeerd EPS) en EPS-restmateriaal, in de productie- en logistieke keten, maar ook in de directe omgeving van de productielocatie. Door de ondertekening van het OCS-convenant spreekt Synprodo samen met alle overige Stybenex-leden expliciet haar commitment uit, ook via dit programma, om haar zorgplicht voor mens en milieu te realiseren.

#NRKbuitenterreindag, actie tegen zwerfvuil 

Stybenex voegt de daad bij het woord en voert actie tegen zwerfvuil. Tijdens de #NRKbuitenterreindag van 19 maart doet de brancheorganisatie en dus ook Synprodo mee aan de landelijke opschoonactie. Op die manier geven wij aandacht aan een beter milieu en het terugdringen van zwerfafval.