Circulair zijn

Het is onze ambitie om in 2030 een circulair bedrijf te zijn dat is gebouwd op hernieuwbare energie. Om onze doelen te bereiken, moeten we slagen met drie processen:
 • Lean
  Klassieke economische efficiëntie: focussen op meer maken van minder met behulp van hernieuwbare energie.

Onze doelstellingen voor 2030:

   • 50% van onze grondstoffen zijn van gerecycled materiaal of niet fossiel;
   • 50% van onze energiebehoefte is niet-fossiel opgewekt;
   • 50% van ons transport is gebaseerd op niet-fossiele brandstof;
   • Al onze productiebedrijven zijn ISO 14001 gecertificeerd.
 • Keep
  De grondstoffen zo lang mogelijk in de economie houden. Dit betekent producten een langere levensduur geven, omdat het product zelf langer meegaat, dan wel omdat de componenten kunnen worden gerepareerd, geüpgraded of hergebruikt in nieuwe producten.

Onze doelstellingen voor 2030:

    • 100% van onze producten zijn recyclebaar;
    • Dialoog zoeken met klanten om het hergebruik van onze producten te verbeteren.
 • Close
  Onze visie is om van onze huidige benadering van "take-make-waste" over te gaan naar een meer duurzame benadering van "lenen-gebruiken-teruggeven". Dit omvat het ontwerpen van producten die gemakkelijk kunnen worden gerecycled en om ervoor te zorgen dat de producten na hun levensduur worden ingezameld en gerecycled.

Onze doelstellingen voor 2030:

   • 0% afval uit ons productieproces;
   • Reductie van afval en 80% van dit afval sorteren ten behoeve van materiaalrecycling.