Bijdragen aan een inclusieve samenleving

Om een inclusieve samenleving te bereiken is het van cruciaal belang om toegang tot de rechten voor iedereen te bevorderen en om effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op te bouwen. Dit omvat een breed scala aan activiteiten, zoals het respecteren van mensenrechten en het bevorderen van een cultuur waarin iedereen een stem heeft en betrokken en in staat kan worden gesteld om een actieve rol te spelen in het dagelijks leven.

Synprodo heeft als bedrijf binnen de BEWI Group een belangrijke rol in het borgen van een inclusieve samenleving, door een verantwoordelijke werkgever, partner en buur te zijn. We kunnen een verschil maken voor mensen en gemeenschappen in de landen waar we actief zijn door anticorruptie, arbeidsrechten, inclusieve besluitvorming en gemeenschapsbetrokkenheid bij onze organisatie en onze partners serieus te nemen.