Actief samenwerken met partners

Een transitie naar een circulaire economie vereist een systematische verschuiving en een fundamentele heroverweging van de manier waarop we producten produceren, gebruiken en hergebruiken. Het vereist collectieve acties in de hele keten, en bij overheden en het maatschappelijk middenveld.

We moeten een coalitie voor actie bouwen die zowel divers als inclusief is. Synprodo gelooft dat een diverse gemeenschap van bedrijven, overheden, niet-gouvernementele organisaties en academici samen de capaciteit en het vermogen kan vergroten en de wereldwijde ecologische omstandigheden kan verbeteren.

Dergelijke partnerschappen zullen acties mogelijk maken om het akkoord van Parijs te bereiken en om de nodige infrastructuur en allianties op te bouwen om circulaire kennis op mondiaal niveau te verzamelen, op te halen en te delen.