De 'cradle to cradle'-filosofie

‘Cradle to cradle’ is voor Synprodo niet slechts een modeterm. Het is de filosofie die ons dagelijks bezighoudt. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en zetten ons hiervoor in door continu te innoveren. Door het omarmen van de ‘cradle to cradle’ filosofie richt Synprodo zich op duurzame productontwikkeling door in elke fase voor de meest milieuvriendelijke optie te kiezen.

Grondstofwinning
De productie van EPS gebeurt uiterst efficiënt en met minimale inzet van grondstoffen. EPS-producten bestaan namelijk voor slechts 2% uit grondstof; de overige 98% bestaat uit lucht. Het wereldwijde aandeel van EPS in de totale aardolieconsumptie komt neer op nog geen 0,0007%.

Dankzij de innovatie van onze grondstofleverancier, zusterbedrijf BEWI RAW (voorheen Synbra Technology) in Etten-Leur, is ook de productie van de EPS-grondstof met groot succes verduurzaamd. Waar voorheen de afvalstroom van deze productie moest worden afgevoerd, wordt dit slib sinds 2006 gebruikt als vulmateriaal voor bepaalde soorten polystyreengranulaat.

EPS-productie
Ook het productieproces van EPS-blokken en -vormstukken proberen we zo veel mogelijk te verduurzamen. Samen met al haar Nederlandse zusterbedrijven maakt Synprodo gebruik van Groene Elektriciteit dat voor 100% wordt opgewekt met behulp van windmolens. Bij de opwekking van deze energie worden dus geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen er nauwelijks vervuilende stoffen vrij.

Recycling
Door een intensieve samenwerking met onze klanten doen we er alles aan om aan het einde van de levensduur van EPS-producten de cirkel rond te krijgen. Met name de Nederlandse tuinbouw is koploper op het gebied van EPS-recycling. Ruim 90% van EPS-tuinbouwtrays wordt hergebruikt of gerecycled, en Synprodo stimuleert dit maar al te graag. In het verleden maakte Synprodo deel uit van de vereniging EPS GardenTrays International, maar sinds 2011 haalt Synprodo, onder de naam SynTray, geleverde tuinbouwtrays in eigen regie retour.

Synprodo heeft op alle productielocaties eigen recycling-units waar we gebruikte EPS-producten verwerken tot nieuwe grondstof. Ondanks de slechte naam van kunststof is EPS een duurzame en waardevolle grondstof, en het kan, wanneer het goed gescheiden wordt ingezameld, voor 100% gerecycled worden tot nieuw EPS. 

Het gehele proces van recyclen voert Synprodo intern uit, waarmee de cirkel geheel rond is: van grondstofproductie tot het hergebruik. Zo zetten we ons in voor een circulaire economie!